Jazyk

Tematické oblasti


V této části portálu "naleznete" 'statistická' data ze čtyř tematických oblastí. Každá tematická oblast sleduje vybrané statistické ukazatele tříděné do datových sad a dílčích indikátorů. Statistická data jsou průběžně aktualizována podle data jejich uveřejnění u primárních zdrojů (ČSÚ, MPSV ČR a další), většinou jednou ročně, případně kvartálně.

Při výběru Vámi zvoleného indikátoru můžete využít jednak časovou řadu, pro kterou údaje vyhledáváte, a jednak můžete vybraný indikátor porovnat s jinými kraji České republiky. Tam, kde to statistický indikátor umožňuje, můžete u Moravskoslezského kraje nalézt informaci až do úrovně okresů.

 

Inovace - Obsahuje data zaměřená na inovační potenciál
Ekonomika a podnikání - Obsahuje data zaměřená na makroekonomické ukazatele, podnikatelskou aktivitu, mzdy a příjmy
Lidské zdroje - Obsahuje data zaměřená na demografii, zaměstnanost a vzdělání
Území - Obsahuje data zaměřená na technickou infrastrukturu, životní prostředí a domácnosti© 2012 RPIC-ViP s.r.o., všechna práva vyhrazena.