Jazyk

Novinky a události


Ostrava má svůj atlas ovzduší

15.01.2014

Dalším výstupem projektu Air Silesia, který se zabývá problematikou kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, je nově publikovaný Atlas ostravského ovzduší, který vydala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.  Tento dokument popisuje stav ovzduší a jeho vývoj za posledních deset let. Výsledky, jež jsou k dispozici v této publikaci jsou výstupem česko-polského projektu Air Silesia, který byl podpořen Evropskou unií. Samotné zjištění jsou pak poměrně překvapující - velký vliv na kvalitu obzduší mají zplodiny z polských domácích kotlů a průmyslových komplexů.

Bližší inforamce o tomto atlasu lze nalézt v reportáži TV Polar.
© 2012 RPIC-ViP s.r.o., všechna práva vyhrazena.