Jazyk

Novinky a události


Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v průmyslu Moravskoslezského kraje 2013 - 2020

20.03.2014
V sekci „Profily, publikace a analýzy“ je k dispozici ke stažení dokument pod názvem „Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu  Moravskoslezského kraje v letech 2013 - 2020“.

Tato analýza byla zpracována v rámci aktivit Moravskoslezského paktu zaměstnanosti (www.mspakt.cz). Analýza mapuje stávající (r. 2013) a budoucí předpokládaný (r. 2020) stav zaměstnanosti v jednotlivých odvětvích průmyslu v Moravskoslezském kraji a srovnává možnou nabídku absolventů z technických středních odborných a vysokých škol, kteří by v období do r. 2020 mohli vstoupit na trh práce. Umožňuje si tak udělat představu, jestli budoucí poptávka po lidských zdrojích v průmyslu MS kraje bude dostatečně pokryta novými absolventy v technických oborech.© 2012 RPIC-ViP s.r.o., všechna práva vyhrazena.