Jazyk

Novinky a události


Dovednosti českých dospělých v mezinárodním srovnání

09.01.2014

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila na podzim 2013 první výsledky mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies). V rámci výzkumu byly hodnoceny čtenářská a numerická gramotnost a dovednost řešení problémů v prostředí informačních technologií u osob ve věku 16–65 let.

První vlny výzkumu PIAAC, která proběhla na přelomu roku 2011 a 2012, se zúčastnilo celkem 24 vyspělých zemí. Do výzkumu se zapojilo celkem 166 000 respondentů. V ČR byla získána data od 6 102 respondentů, k účasti ve výzkumu se podařilo získat 66 % z oslovených občanů. Celkově nejlepších výsledků dosáhli dospělí z Finska, Nizozemska, Norska a Švédska, jejichž výsledky byly nadprůměrné ve všech sledovaných oblastech. Česká republika dosáhla nadprůměrného výsledku v numerické gramotnosti a průměrného výsledku ve čtenářské gramotnosti a v oblasti řešení problémů v oblasti informačních technologií. Srovnání s výsledky českých dospělých ve výzkumu IALS (International Adult Literacy Survey), kterého se ČR zúčastnila v roce 1998, ukazuje, že se čtenářské dovednosti dospělých Čechů v uplynulých 15 letech ani nezlepšily ani nezhoršily. V obou výzkumech ČR dále vykazuje relativně malé rozdíly mezi nejhoršími a nejlepšími.© 2012 RPIC-ViP s.r.o., všechna práva vyhrazena.