Jazyk

Novinky a události


Dokument Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje zveřejněn

25.03.2013

 

Na webových stránkách Moravskoslezského kraje byl minulý týden zvěřejněn dokument Politika životního prostředí Moravskoslezského kraje. Tato ucelená koncepce zahrnující všechny oblasti životního prostředí byla zpracována a schválena na konci minulého roku a představuje tak aktuální a přehledný materiál reagující na potřeby Moravskoslezského kraje ve všech oblastech životního prostředí.


Aktualizace oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO) pro Moravskoslezský kraj ve srovnání s Českou republikou

12.02.2013
V rámci nepřetržitého monitoringu kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji byla vydána další aktualizace zabývající se touto problematikou.

Změna metodiky ukazatele registrované nezaměstnanosti

15.01.2013

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR od roku 2013 přechází na novou metodiku výpočtu registrované nezaměstnanosti. Nový ukazatel se jmenuje Podíl nezaměstnaných osob, který vyjadřuje podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 – 64 let ze všech obyvatel ve stejném věku.


HR & Business Forum proběhne v Ostravě v únoru 2013

15.01.2013
Dne 28. 2. 2013 proběhne v Ostravě HR & Business Forum na téma Správní lidé na správná místa – práce s talenty. Účastníci konference se mimo jiné seznámí s efektivními postupy pro rozvoj potenciálu firemních talentů.

Aktualizace oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO)

20.12.2012
Vydána aktualizace OZKO (oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší) v Moravskoslezském kraji.

50 nejvýznamnějších profesních skupin kraje

07.06.2012

Na stránkách Observatoře konkurenceschopnosti a trhu práce MS kraje je nově publikován popis 50 nejvýznamnějších profesních skupin kraje, které pro Observatoř zpracoval Národní vzdělávací fond, o.p.s. Bližší informace a popis profesí ke stažení najdete na stránkách Observatoře v záložce „Profesní skupiny


Výstupy Observatoře konkurenceschopnosti a trhu práce MS kraje

04.06.2012
Výstupy Observatoře konkurenceschopnosti a trhu práce MS kraje budou prezentovány na jednání 11. Výkonné rady Moravskoslezského paktu zaměstnanosti, které se uskuteční 11. 6.  2012 od 10:00 hodin na Krajském úřadě MSK.

Výpis: 11-17 z 17

[01] [02]


© 2012 RPIC-ViP s.r.o., všechna práva vyhrazena.