Jazyk

O observatoři


Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského kraje poskytuje volně dostupné informace a analýzy v klíčových tématech regionálního rozvoje Moravskoslezského kraje.

Cílem Observatoře je shromažďovat, publikovat a analyzovat data ve vybraných tematických oblastech a nabídnout je uživatelům z veřejného a soukromého sektoru.

Observatoř nabízí na jednom místě vybraná statistická data Moravskoslezského kraje v tématech Území, Ekonomika a podnikání, Inovace a Lidské zdroje a porovnává je s dalšími kraji České republiky.

Současně se statistickými daty mohou uživatelé využívat publikace a analýzy vytvořené pro jednotlivé oblasti nebo výstupy z tématicky zaměřených průzkumů.

Máte-li zájem se seznámit s vybranými statistickými ukazateli, vyberte si jedno témat:

Inovace - Obsahuje data zaměřená na inovační potenciál
Ekonomika a podnikání - Obsahuje data zaměřená na makroekonomické ukazatele, podnikatelskou aktivitu, mzdy a příjmy
Lidské zdroje - Obsahuje data zaměřená na demografii, zaměstnanost a vzdělání
Území - Obsahuje data zaměřená na technickou infrastrukturu, životní prostředí a domácnosti

Novinky a události

VŠ studenti z MS kraje na českých vysokých školách v r. 2013: kde a co studují

13.10.2014
V sekci „Profily, publikace a analýzy“ je k dispozici ke stažení dokument pod názvem „Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách v roce 2013: Kde a co studují?“

Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v průmyslu Moravskoslezského kraje 2013 - 2020

20.03.2014
V sekci „Profily, publikace a analýzy“ je k dispozici ke stažení dokument pod názvem „Odhad poptávky a nabídky lidských zdrojů v sektoru průmyslu Moravskoslezského kraje v letech 2013 - 2020“.

VŠ studenti z Moravskoslezského kraje: kde a co studují

12.02.2014
V sekci „Profily, publikace a analýzy“ je k dispozici ke stažení dokument pod názvem „Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012“.

Ostrava má svůj atlas ovzduší

15.01.2014
Dalším výstupem projektu Air Silesia, který se zabývá problematikou kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji, je nově publikovaný Atlas ostravského ovzduší, který vydala Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Dovednosti českých dospělých v mezinárodním srovnání

09.01.2014
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zveřejnila na podzim 2013 první výsledky mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies).

RSS


© 2012 RPIC-ViP s.r.o., všechna práva vyhrazena.